ANBI

ANBI%201De Stichting Positieve Sportbeleving is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs van Stiposport hun giften mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen of vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 nieuwe eisen aan ANBI instellingen met betrekking tot de informatievoorziening. Op deze pagina treft u aan onze gegevens, ons beleidsplan, het financieel jaarverslag en een voortgangsrapportage.

De Vriendenloterij

Je kunt ons ook steunen via de Vriendenloterij. Hoe? Klik op de afbeelding van de Vrienden Loterij!

306012_411751402228845_1364553750_a

Advertenties